1.1. Rozdělení látek podle skupenství a stavby

Obrázek 11-2. Tabulka ukazuje některé důležité vlastnosti skupenských stavů. Uspořádání částic v plynech a kapalinách je statisticky homogenní a fyzikální vlastnosti jsou izotropní. V krystalických látkách je uspořádání částic periodicky homogenní a fyzikální vlastnosti vykazují anizotropii, tj. jsou v různých směrech odlišné. Podle Borchardt-Ott (1995).

fyzikální vlastnosti skupenských stavů