1.1. Rozdělení látek podle skupenství a stavby

Obrázek 11-3. Plná linie charakterizuje tání krystalické látky, kdy přechod do kapalné fáze je definován prudkým zvýšením energie při definované teplotě. Čárkovaná linie je křivka tání amorfních fází, kdy celý proces probíhá pozvolna v určitém teplotním intervalu. Podle Borchardt-Ott (1995).

bod tání amorfních a krystalických látek