1.2. Krystalické látky

Obrázek 12-1. Ohraničení povrchu krystalu je poruchou v periodicitě kladu stavebních částic struktury. Každý iont na povrchu by se měl vázat z dalším, ale zůstanou volné vazby. Podle Borchardt-Ott (1995).

poruch v periodicitě - povrch krystalu