1.2. Krystalické látky

Obrázek 12-3. Zcela běžným porušením periodicity jsou nejrůznější lineární a plošné defekty ve strukturách krystalů. Podle Weiss, Rieder (1996a).

porušení periodicity - defekty ve struktuře