1.2. Krystalické látky

Obrázek 12-4. Krystalická (vlevo) a amorfní (vpravo) forma SiO2 ve schematickém nákresu struktury. Základem obou struktur jsou tetraedry SiO4, takže lze říci, že obě struktury mají uspořádané částice na krátkou vzdálenost (černé tečky jsou atomy Si a prázdné kroužky atomy O). Rozdíl mezi krystalickou a amorfní strukturou je v uspořádání na dlouhou vzdálenost - tedy v tom, jak jsou uspořádány tetraedry vůči sobě. Z obrázků plyne, že krystalická forma vykazuje uspořádání periodické, zatímco amorfní forma má uspořádání zcela nahodilé, resp. nemá uspořádání tetraedrů. Podle Weiss, Rieder (1996a).

lokální a celkové uspořádání částic