1.2. Krystalické látky

Obrázek 12-5. Směsný krystal (K,Rb)Cl splňuje definici pro krystalické látky. V celkovém množství řádově 1024 stavebních jednotek existují dvě různé stavební jednotky - K-oktaedr a Rb-oktaedr. Počet párů stavebních jednotek můžeme stanovit na tři možné (K-Rb, Rb-Rb a K-K), takže jejich počet je rovněž malý v porovnání s celkovým počtem stavebních jednotek.  Podle Weiss, Rieder (1996a).

definice krystalické látky