Stavební jednotky struktury

Stavební jednotka je disjunktní (nesouvislou) částí struktury. Soubor všech stavebních jednotek tvoří úplnou strukturu a neexistuje žádná část struktury, která by nebyla součástí nějaké stavební jednotky.

Pro výběr stavební jednotky platí některá pravidla:

  1. stavební jednotku volíme tak, aby byly optimálně charakterizovány všechny podstatné rysy v uvažované struktuře

  2. žádná část stavební jednotky nemůže zároveň náležet další stavební jednotce

  3. vybereme-li určitou část struktury jako stavební jednotku, bude každá další ekvivalentní část struktury stavební jednotkou

  4. stavební jednotky vybíráme tak, aby počet druhů stavebních jednotek byl co nejmenší

  5. výběr stavební jednotky má pokud možno respektovat stereochemickou strukturní jednotku (např. koordinační polyedr).

Typickou stavební jednotkou ve struktuře halitu je koordinační oktaedr NaCl6, typickou stavební jednotkou silikátů je tetraedr SiO4.

 stavební jednotky ve struktuře kaolinitu

Stavební jednotky tetraedrů SiO4 a oktedrů Al(O,OH)6 ve struktuře kaolinitu.

 

stavební jednotky ve struktuře andalusitu

Stavební jednotky tetraedrů SiO4 (modře značené) a dále koordinačních polyedrů Al v šestičetné (zelená barva) a pětičetné (červená barva) koordinaci. Struktura kyanitu.