1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-1. Mřížkový vektor můžeme vyjádřit pomocí jiného mřížkového vektoru a naopak. Vyjádření definujeme transformačními maticemi S a T, které jsou předpisem pro vzájemnou transformaci obou vektorů. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice