1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-10. Provedeme-li dvakrát inverzi podle středu inverze, dostaneme výchozí pozici - identitu (E). Podle Weiss, Rieder (1996b).

operace podle středu inverze