1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-11. Zobrazení molekul symetrických podle středu inverze. Podle Borchardt-Ott (1995).

molekula symetrická podle středu inverze