1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-12. Zobrazení molekul symetrických podle roviny symetrie. Podle Borchardt-Ott (1995).

operace podle roviny symetrie