1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-14. Rotace objektu kolem dvojčetné rotační osy symetrie. Objekt je zobrazován v ekvivalentních polohách po 180°. Podle Weiss, Rieder (1996b).

rotace kolem dvojčetné osy