1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-15. Rotace objektu kolem trojčetné rotační osy symetrie. Objekt je zobrazován v ekvivalentních polohách po 120°. Podle Weiss, Rieder (1996b).

rotace podle trojčetné osy