1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-16. Rotace objektu kolem čtyřčetné rotační osy symetrie. Objekt je zobrazován v ekvivalentních polohách po 90°. Podle Weiss, Rieder (1996b).

rotace podle čtyřčetné osy