1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-17. Rotace objektu kolem šestičetné rotační osy symetrie. Objekt je zobrazován v ekvivalentních polohách po 60°. Podle Weiss, Rieder (1996b).

rotace podle šestičetné osy