1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-18. Transformační matice pro dvojčetnou inverzní osu symetrie, výsledek má stejný tvar jako transformační matice pro rovinu zrcadlení. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro dvojčetnou inverzní osu