1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-19. Podle dvojčetné inverzní osy symetrie provádíme rotaci o 180°a inverzi podle středu. Černé body jsou konečné ekvivalentní polohy, prázdné kroužky jsou postupné polohy mezi rotací a inverzí. Podle Borchardt-Ott (1995).

dvojčetná inverzní osa symetrie