1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-2. Operace symetrie inverze a její vyjádření pomocí transformační matice. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro inverzi