1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-20. Podle trojčetné inverzní osy symetrie provádíme střídavě rotaci o 120°a inverzi podle středu. Černé body jsou konečné ekvivalentní polohy, prázdné kroužky jsou postupné polohy mezi rotací a inverzí. Podle Borchardt-Ott (1995).

rotace kolem trojčetné inverzní osy symetrie