1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-21. Podle čtyřčetné inverzní osy symetrie provádíme střídavě rotaci o 90°a inverzi podle středu. Černé body jsou konečné ekvivalentní polohy, prázdné kroužky jsou postupné polohy mezi rotací a inverzí. Vpravo srovnání s kombinací rotace podle čtyřčetné rotační osy symetrie a zrcadlení v kolmé rovině symetrie. Podle Borchardt-Ott (1995).

rotace kolem čtyřčetné inverzní osy symetrie