1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-23. Operace podle dvojčetné rotační osy symetrie (vlevo) ve srovnání s operacemi podle šroubové osy 21 s translační složkou 1/2. Podle Weiss, Rieder (1996b).

šroubová osa dvojčetná