1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-24. Operace podle trojčetné rotační osy symetrie (vlevo) ve srovnání s operacemi podle šroubové osy 31 a 32, obě osy jsou vzájemně enantiomorfní. Podle Weiss, Rieder (1996b).

trojčetné šroubové osy