1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-25. Operace podle čtyřčetné rotační osy symetrie (vlevo) ve srovnání s operacemi podle šroubových os 41, 42 a 43, pravotočivá osa 41 a levotočivá osa 43 jsou vzájemně enantiomorfní. Podle Weiss, Rieder (1996b).

čtyřčetné šroubové osy