1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-26. Operace podle šestičetné rotační osy symetrie (vlevo) ve srovnání s operacemi podle šroubových os 61, 62, 63, 64 a 65, pravotočivá osa 61 a levotočivá osa 65 jsou vzájemně enantiomorfní, stejně jako dvojice os 62 a 64. Podle Weiss, Rieder (1996b).

šestičetné šroubové osy