1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-27. Na horním obrázku je názorný rozdíl mezi rovinou symetrie a skluzovou rovinou symetrie, podle Weiss, Rieder (1996b). Obrázek dole okazuje tento rozdíl na úrovni struktury, kdy skluzová roviny (vpravo) má translační složku c/2, podle Borchardt-Ott (1995).

princip roviny posunutého zrcadlení

skluzová rovina ve struktuře