1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-28. Všechny existující typy skluzových rovin s definovanou orientací a translační složkou. Podle Weiss, Rieder (1996b).

typy skluzových rovin