1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-29. Soubor rovinných grup symetrie s označením grupy a přítomnými prvky symetrie. Podle Weiss, Rieder (1996b).

přehled rovinných grup symetrie