1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-3. Operace symetrie zrcadlení a její vyjádření pomocí transformační matice pro zrcadlení v rovině (x, y). Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro zrcadlení