1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-4. Operace symetrie rotace a její vyjádření pomocí transformační matice pro rotaci kolem osy z o obecný úhel. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro rotaci