1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-5. Operace symetrie rotační inverze a její vyjádření pomocí transformační matice, která vznikne násobením transformační matice pro rotaci kolem osy z o obecný úhel a transformační matice pro inverzi. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro rotační inverzi