1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-6. Operace symetrie rotační zrcadlení a její vyjádření pomocí transformační matice, která vznikne násobením transformační matice pro rotaci kolem osy z o obecný úhel a transformační matice pro zrcadlení v rovině kolmé na z (tj. x, y). Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro rotační zrcadlení