1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-7. Operace symetrie translace a její vyjádření pomocí transformační matice pro translaci ve směru definovaného vektoru. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro translaci