1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-8. Operace symetrie šroubová operace a její vyjádření pomocí transformační matice, která vznikne  kombinací rotace kolem osy z o 180° a translace o 1/2 periody identity ve směru osy z. Podle Weiss, Rieder (1996b).

transformační matice pro šroubovou operaci