1.3. Symetrie krystalických látek

Obrázek 13-9. Přehled všech prvků symetrie a jim příslušejících operací symetrie. Podle Weiss, Rieder (1996b).

vztah mezi prvky a operacemi symetrie