Odvození monoklinických centrovaných mřížek

Do monoklinické P-mřížky vložíme další mřížkovou rovinu s mřížkovým bodem v ½,½,0. Nový mřížkový bod centruje plochu a, b základní buňky. Mluvíme o bazálně centrované C-mřížce nebo jednoduše o C-mřížce.

monoklinická C-mřížka

Do monoklinické P-mřížky vložíme další mřížkovou rovinu s mřížkovým bodem v 0, ½,½. Pokud bod nové roviny centruje plochu (b, c), bude výsledkem bazálně centrovaná A-mřížka. Jelikož v monoklinické soustavě mohou směry a i c ležet kdekoliv v rovině zrcadlení, mohou být zaměněny a A-mřížka se konvertuje na C-mřížku.

konverze monoklinické A-mřížky na C-mřížku

Do monoklinické P-mřížky vložíme další mřížkovou rovinu s mřížkovým bodem v ½,0,½. Výsledkem je bazálně centrovaná B-mřížka, ze které lze vhodným výběrem udělat menší primitivní základní buňku s monoklinickou symetrií.

konverze monoklinické B-mřížky na P-mřížku

Do monoklinické P-mřížky vložíme další mřížkovou rovinu s mřížkovým bodem v ½,½,½. Vznikne tělesově centrovaná základní buňka, krátce I-mřížka. Podobně jako u A-mřížky ji lze vhodným výběrem souřadnic konvertovat na monoklinickou C-mřížku.

konverze monoklinické I-mřížky na C-mřížku

Do monoklinické P-mřížky vložíme další mřížkovou rovinu s mřížkovými body v ½,0,0; 0,½,0 nebo 0,0,½. Ve všech případech je výsledkem prosté rozpůlení základní buňky a nevznikne žádný nový typ buňky.

konverze monoklinické F-mřížky na C-mřížku

Je také možné vložit dvě mřížkové roviny současně, např. jako u C- a A-mřížky. Přibudou nám mřížkové body v ½,½,0 a 0, ½,½. Jelikož je nezbytné, aby všechny mřížkové body měli stejné okolí a rovnoběžné mřížkové přímky stejnou periodu identity, musí být přidán další mřížkový bod do ½,0, ½. Tím jsou všechny plochy buňky centrované a jedná se o plošně centrovanou F-mřížku. Monoklinickou F-mřížku lze redukovat na C-mřížku s polovičním objemem.

Jak je vidět z textu výše, v rámci monoklinických centrovaných mřížek lze redukovat A,I,F-mřížky na C-mřížku a B-mřížku na P-mřížku.

Obrázky v textu podle Borchardt-Ott (1995).