1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-1. Uspořádání uzlových bodů A na uzlové přímce ve vzdálenosti periody identity a. Bod p je posunován periodou identity a do ekvivalentních pozic. Podle Chojnacki (1979).

perioda identity na uzlové přímce