1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-11. Jsou-li uzlové body v rovině uspořádány do tvaru rovnostranného trojúhelníku, vznikne hexagonální rovinná mřížka se základní buňkou ve tvaru kosočtverce, kde a0 = b0 a g =120°. V celkové symetrii (minimálně 4 základní buňky) najdeme šestičetnou rotační osu symetrie, 6 trojčetných rotačních os symetrie a několik rovin symetrie. Podle Borchardt-Ott (1995).

hexagonální rovinná mřížka