1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-12. Uspořádání rovin symetrie a dvojčetných, trojčetných a šestičetných rotačních os symetrie v hexagonální rovinné základní buňce. Podle Borchardt-Ott (1995).

symetrie hexagonální rovinné buňky