1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-13. Bravaisova primitivní triklinická prostorová mřížka s vyznačenými mřížkovými parametry. Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova primitivní triklinická prostorová mřížka