1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-14. Bravaisova primitivní monoklinická prostorová mřížka s vyznačenými mřížkovými parametry. Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova primitivní monoklinická prostorová mřížka