1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-15. Bravaisova primitivní rombická prostorová mřížka s vyznačenými mřížkovými parametry. Vznikne vrstvením rovinných sítí s pravoúhlou základní buňkou přímo nad sebe s mezirovinnou vzdáleností c0. Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova rombická P-mřížka