1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-16. Bravaisova primitivní tetragonální prostorová mřížka s vyznačenými mřížkovými parametry. Vznikne vrstvením rovinných sítí se čtvercovou základní buňkou přímo nad sebe s mezirovinnou vzdáleností c0.Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova primitivní tetragonální buňka