1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-17. Bravaisova primitivní hexagonální prostorová mřížka s vyznačenými mřížkovými parametry. Vznikne vrstvením hexagonálních rovinných sítí se kosočtverečnou základní buňkou přímo nad sebe s mezirovinnou vzdáleností c0.Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova primitivní hexagonální buňka