1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-18. Druhou možností s výslednou hexagonální symetrií je Bravaisova primitivní romboedrická prostorová mřížka. Vznikne vrstvením hexagonálních rovinných sítí s periodou 1/3 parametru c0, přičemž sítě jsou posunuty tak, že se opakuje trojvrstevný sled. Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova primitivní romboedrická buňka