1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-19. Bravaisova primitivní kubická prostorová mřížka s vyznačenými mřížkovými parametry.Podle Borchardt-Ott (1995).

Bravaisova primitivní kubická buňka