1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-2. Podrobíme-li uzlovou přímku s periodou identity a translaci b (která není rovnoběžná s danou přímkou) v kladném i záporném směru, dostaneme mřížkovou rovinu, ve které vektory a, b a úhel mezi nimi tvoří základní buňku rovinné mřížky. Podle Chojnacki (1979).

uspořádání bodů v uzlové rovině