1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-20. Bazálně centrovaná monoklinická C-mřížka, která kromě uzlových bodů ve vrcholech obsahuje dva uzlové body v dolní a horní ploše buňky.
V průměru celé struktury připadají na tento typ buňky dva uzlové body
. Podle Krause (1993).

Monoklinická bazálně centrovaná C-mřížka