1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-21. Tělesově centrovaná kubická I-mřížka, která kromě uzlových bodů ve vrcholech obsahuje jeden uzlový bod v těžišti buňky. V průměru celé struktury připadají na tento typ buňky dva uzlové body. Podle Krause (1993).

Kubická tělesově centrovaná I-mřížka