1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-22. Plošně centrovaná kubická F-mřížka, která kromě uzlových bodů ve vrcholech obsahuje dalších šest uzlových bodů ve středech stěn buňky.
V průměru celé struktury připadají na tento typ buňky čtyři uzlové body
. Podle Krause (1993).

Kubická plošně centrovaná F-mřížka