1.4. Krystalová mřížka

Obrázek 14-23. Všech 14 Bravaisových prostorových buněk seřazených podle symetrie a typu centrování. P jsou značeny buňky primitivní, C jsou bazálně centrované, I tělesově centrované, F plošně centrované a R je mřížka romboedrická. Podle Borchardt-Ott (1995).

14 Bravaisových prostorových buněk